• Prvič se soočimo z velikimi preizkušnjami zaradi težav z neplačniki. Podjetje kljub finančnim težavam ostaja stabilno na trgu.
  • Novembra Matris d.o.o. podpiše pogodbo o sodelovanju z nemškim partnerjem.