Pri servisu vretenskih motorjev je poleg odličnega poznavanja ležajev (njihovega delovanja, utekanja, prednapetja, mazanja, temperaturnih obremenitev, radialnih ter aksialnih sil …), nujno potrebno tudi znanje dinamičnega in finega balansiranja rotorja motorja. Sama priprava sestavnih delov vretenskega motorja je izredno pomembna.

Pri vseh vrstah motorjev merimo tolerance v tisočinkah milimetra. Delo zato zahteva natančnejšo in zahtevnejšo obravnavo, ter posebno opremo, saj klasični mikrometri za merjenje niso dovolj natančni. Merilniki sile in pritiska za prednapetje ležajev morajo biti prav tako ustrezni ter kalibrirani in zahtevajo precejšen finančni vložek.

V podjetju Matris imamo vso potrebno opremo, kot tudi znanje, da storitev opravimo kvalitetno in v najkrajšem možnem času.

Da preverimo delovanje ležajev, temperaturno obnašanje motorja ter navitja, vsak vretenski motor ob zaključku tudi testiramo. Ob končanem servisnem postopku vsakokrat izročimo dokumentacijo, kjer so zapisane vse meritve, kot tudi poročila o finem in dinamičnem balansiranju.

Klasični servis vretenskih motorjev zajema:

 • vizualni pregled,
 • razstavljanje motorja,
 • identifikacija okvare,
 • merjenje toleranc vseh priležnih in naležnih površin,
 • preverjanje močnostnih električnih povezav,
 • preverjanje signalnih električnih povezav,
 • test enkoderja/senzorja,
 • nastavitev enkoderja/senzorja,
 • meritev upornosti z napravo Schleich MTC2,
 • čiščenje sestavnih delov,
 • pregled sestavnih delov,
 • meritev ležišč ležajev,
 • menjava ležajev,
 • statično balansiranje rotorja,
 • prednapetje ležajev,
 • servis ventilatorja prisilnega hlajenja,
 • sestavljanje,
 • fino balansiranje vretena,
 • testiranje motorja,
 • utekanje ležajev (5 ur),
 • končno poročilo.