Produkti Matris

Novi izdelki lastnega razvoja

Izdelki so nastali zaradi lastne potrebe po hitrejšem in učinkovitejšem servisiranju. Ker so zahteve trga vedno večje, z izdelki nudimo bolj celovito, hitrejšo in kakovostno vzdrževalno podporo.

Ker smo relativno majhno podjetje, z omejenim številom zaposlenih, posameznih storitev, ki jih omogočajo naši izdelki, ne moremo ponujati na globalnem trgu. Zaradi tega smo naprave razvili za prodajo in v tem kontekstu pridobili vse potrebne certifikate.

  • Visoka ponovljivost
  • Natančnost od ±1,5'' do ± 3''
  • Zanesljivost

Dinamični brusilnik konusa glave vretena CNC naprave


Naprava zagotavlja ogromne prihranke in poenostavlja popravilo glave konusa vretena CNC naprave.

Nastavitev kota za brušenje izvedena avtomatsko, kar pomeni, da je zagotovljena visoka ponovljivost. Ob tem se naprava zanaša na optični dajalnik pozicije s ponovljivostjo 0,001. Upravljanje naprave se izvaja preko HMI zaslona (HMI – Human Machine Interface) za procesiranje pa skrbi PLC (PLC – Programmable Logic Controller). Možne so nastavitve dolžine hoda med brušenjem, prilagajanje raznih hitrosti pomikov in vrtljajev ter po potrebi mikro popravki kota za brušenje.

Operater naprave je zmožen samostojno uporabljati napravo po relativno kratkem usposabljanju. Popravilo geometrije konusa CNC stroja je možno izvesti v izredno kratkem času, običajno v sklopu enega osemurnega delovnika, kar pomeni ogromen prihranek lastniku stroja.

Z napravo se lahko brusi vertikalne in horizontalne obdelovalne centre z vsemi standardnimi konusi kot npr. SK40, SK50, BT40, BT50, HSK63 in HSK100.


3D preslikava magnetov rotorja


Slikovna predstavitev magnetov rotorja je del zahtevne diagnostike, ki pa lahko prihrani precej časa.

Običajno rotor lahko odpove zaradi več razlogov: poškodbe ležajev, ohišja, navitja … V procesu preverjanja, kontrola kakovosti magnetov pride na vrsto bolj proti koncu, sam proces diagnostike pa je zelo preprost in prihrani marsikateri nepotrebni korak. V približno 20 % je to tudi edini vzrok za nedelovanje motorja.

S pomočjo naprave in senzorja skeniramo magnetne lastnosti rotorja po celotnem obodu in dolžini rotorja, ter izrišemo grafičen prikaz jakosti magnetnega polja na rotorju. V rotacijske čeljusti vpnemo rotor, ga z eno od linearnih osi zavarujemo (špica pritisne od zgoraj navzdol na rotor), nato z dvema linearnima osema približamo senzor k rotorju.

Med meritvijo vrtimo rotor in se z senzorjem pomikamo po njegovi dolžini ter merimo vrednosti magnetnega polja. Na koncu magnetne lastnosti prikažemo s sliko, kjer je rotor razgrnjen in barva predstavlja polarnost in jakost magnetnega polja. Na koncu je še možnost generiranja poročila za izvedeno meritev. Primerno za testiranje rotorjev do 100 kg, dolžine do 800 mm in premera do 300 mm.

Naprava je primerna za testiranje rotorjev do teže 100 kg, dolžine do 800 mm in premera do 300 mm.

Senzorika je popolnoma nova diagnostična oprema z integriranim visokotehnološkim znanjem, ki danes v takšni obliki še ne obstaja.

Senzorika


Preventivno spremljanje delovanja motorjev v proizvodnem procesu

Cilj našega sistema senzorike je spremeniti orodje iz pasivnega elementa v aktivni mrežni element z lastno umetno inteligenco, ki je popolnoma integriran v informacijski sistem podjetja (IIoT3). Orodje je v vsakem trenutku sposobno aktivno spremljati proizvodni proces in preko vgrajene umetne inteligence aktivno sprožati potrebne rešitve, ki bodo v realnem času odpravljale nepredvidene dogodke v izogib zastojem v proizvodnji.

Razvita diagnostična oprema za prediktivno vzdrževanje elektromotorjev, je dober primer aktivnega mrežnega elementa z lastno inteligenco. Razvit je napreden algoritem strojnega učenja za identificiranje lokacije napake in v povezavi z oblakom prispeva k uresničevanju cilja fokusnega področja. Osnovni namen izdelanega orodja je priprava okolja, ki bo zmožno simulirati in optimirati proizvodni proces, da se zagotovi v realni proizvodnji čim krajše mrtve čase delovanja in drastično zmanjša proizvodnja slabih izdelkov.

Senzorika spremlja delovanje elektromotorjev vgrajenih v obdelovalne stroje in robotske celice, z namenom hitrejše identifikacije možnih napak elektromotorjev v proizvodnji. Napredni algoritem strojnega učenja analizira vstopne parametre, jih primerja z obstoječo bazo napak, ter preko oblaka obvešča serviserja o možnih napakah. Oprema zagotavlja krajše zastoje delovanja strojev, zagotavljala stroškovno učinkovito upravljanje elektromotorjev v obdelovalnih strojih in robotskih celicah ter prispevala k dvigu splošne učinkovitosti proizvodnih procesov v podjetjih.

Razvita je popolnoma nova metodologija, nova orodja in gradniki za potrebe prediktivnega vzdrževanja in skrajševanja mrtvih časov proizvodnje.