Previjanje elektromotorjev

Razvili smo lasten tehnološki postopek s katerim povečamo ter izboljšamo karakteristike vašega elektromotorja.

Prvi korak previjanja navitja je priprava statorja. Preden odstranimo staro navitje temeljito preverimo in shranimo vse podatke (oznake, zaporedje faz, temperaturna tipala, presek priključnega vodnika, dolžina, višina glav navitja,…). Posebej pazimo, da statorja med odstranjevanjem starega navijta ne poškodujemo. Prav tako moramo paziti, da ne pregrejemo lamelirane pločevine, saj se s tem izgube v železu znatno povečajo, izkoristek motorja pa se zmanjša. V najslabšem primeru se lahko spremenijo tudi zahtevane tolerančne meje zunanjega premera.

Priprava statorja

V vseh navitjih v vretenskih motorjih, tako asinhronih kot sinhronih, prihaja do zelo visokih temperatur, zato je uporaba izolacije in materialov v temperaturnem razredu »H« (do 180°C) obvezna. Tudi vsa naša utorna izolacija je izdelana z dvojnim robom, kar dodatno ojača stene izolacije.

Stene izolacije

Po končanem vlaganju navitja preverimo, da so vse žice tuljav enakomerno izpeljane iz utorov in da ne prihaja do križanj ali prepletanj.

Izpeljava žic

Pri povezovanju navitja  (bandažiranju) uporabljamo posebne bandažne trakove, ki se pri sušenju še dodatno skrčijo, ter s tem poskrbimo, da je navitje kompaktno in minimalno občutljivo na vibracije med delovanjem.

Bandažiranje

Sledi vezava navitja. Tuljave med seboj povezujemo izključno s postopkom trdega lotanja, ter dodajanjem srebra.

Vezava navitja

Po končani vezavi in bandažiranju sledi pravilna razporeditev močnostnih priklopov ter označevanje, da olajšamo delo monterjem pri vgradnji vretenskega motorja v stroj. 

Priklopi

Kot zaključek pred lakiranjem vstavimo še zagozde iz steklenih vlaken v utore in s tem dodatno utrdimo navitje ter zmanjšamo zračnost v utoru. Sledi impregniranje navitja, sušenje, končna testiranja, ter izdelava testnega poročila.

Zagozde

Razvili smo tudi svoj tehnološki postopek s katerim povečamo in izboljšamo karakteristike vašega elektromotorja. Veliko proizvajalcev elektromotorjev zaliva svoja navitja v epoksidne smole, da jih s tem obvarujejo pred vdori tujih medijev (olje, hladilne tekočine, kemikalije), dvignejo izkoristek, omogočijo boljše odvajanje toplote… Tudi naš Epoxy-M-HES postopek omogoča, da je navitje ustreznejše za težje delovne pogoje. Sistem je zasnovan tako, da ščiti navitje pred vdorom tujih medijev, mehanskimi poškodbami in nepravilnim vzdrževanjem.

Previtje motorjev zajema

  • odstranjevanje starega navitja
  • pripravo statorja na novo navitje
  • lasersko izdelava izolacije
  • izdelavo  navitja
  • lakiranje navitja
  • sušenje navitja

Specializirani smo za

Primeri previjanja

Poglejte si primere previjanja motorjev.

Kontaktirajte nas

Lokacija

Jelenčeva ulica 1,
4000 Kranj,
Slovenija

Delavni čas

Pon - Pet: 7:00 - 15:00

Pišite nam