Politika zasebnosti

Naša politika zasebnosti je sestavljena v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Določa pogoje uporabe spletne strani www.matris.si, ki jo upravlja podjetje Matris d.o.o. (v nadaljevanju: ponudnik), ter pogoje obdelave osebnih podatkov, ki jih zbira ponudnik.


V sodobnih podjetjih je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. V podjetju Matris d.o.o., se tega zavedamo in spoštujemo zasebnost naših strank, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim podjetja Matris d.o.o.

Matris d.o.o. vaše osebne podatke uporablja izključno za potrebe izpolnitve vašega povpraševanja (izdelava ponudb, računov, naročilnic, pošiljanje informativnega gradiva) in ostalega, kar je povezano z naročilom in potrebno komunikacijo ter skladno z nameni, za uspešno izvedbo storitve.


Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik preko spletne strani www.matris.si zbira osebne podatke strank. Kot upravljavec osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Naša politika glede varovanja osebnih podatkov:

  • Osebnih podatkov nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih obdelovala katerakoli tretja oseba.
  • Osebne podatke hranimo, dokler je to nujno potrebno za izpolnjevanje namena, zaradi katerega so bili zbrani oziroma do preklica privolitve posameznika.
  • Zavezujemo se k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov naših strank.
  • Osebne podatke obdelujemo samo za to pooblaščene osebe ponudnika.
  • Pravila o varstvu osebnih podatkov bomo v bodoče spreminjali in dopolnjevali v skladu s spremembami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic posameznika

  • Za vse informacije o obdelavi osebnih podatkov oziroma pravicah posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo (pravica do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti in ugovora), se lahko povežete z upravljalcem osebnih podatkov Matris d.o.o., Jelenčeva ulica 1, SI-4000 Kranj, po pošti, elektronski pošti na naslov info@matris.eu ali na telefon +386 4 29 26 900.
  • Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.
  • Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Odjava od obveščanja

  • Od prejemanja obvestil po elektronski pošti se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na povezavo za odjavo. Svoje želje nam lahko sporočite tudi pisno na naslov podjetja.
  • V kolikor obvestila kljub odjavi še vedno prejemate, se vam za to iskreno opravičujemo in vas prosimo, da nas na to takoj opozorite.

Pravica do pritožbe

Če menite, da naša obdelava osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico podati pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu na naslov Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, telefon 01 230 97 30, e-naslov gp.ip@ip-rs.si.

Matris d.o.o., 2023